مهران ادیب: یکم آذر، پانزدهمین سالگرد شهادت داریوش و پروانه فروهر

در نیمه شب سی یم آبان یکهزاروسیصد و هفتاد و هفت خورشیدی، مأ موران عالیرتبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با یورش شبانه به خانه داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران، بطور وحشیانه آن دو انسان آزادیخواه، میهن دوست و مبارز راه استقلال، آزادی و دادگری را دشنه آجین نمودند