بایگانی کلیدواژه ٣٣ اثر اردشیر محصص با عنوان Body Politics در گالری معروف "اسپیلمن/بلک‌ول" در شهر نیواورلئان آمریکا نمایش داده می شود. © .

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید