وعده‌های اتمی خامنه‌ای توخالی است

رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران به دنبال بمب اتم است، و تمام اقدامات رژیم برای اثبات خلاف این حقیقت، از جمله مشارکت در مذاکرات پُر کش و قوس با غرب، تنها تاکتیکی انحرافی برای وقت خریدن است

مغلطه «فرهنگ دموکراسی» در قاموس اصلاح‌طلبان حکومتی

وجودِ فرهنگِ دموکراسی، گرچه عاملی بسیار مهم در برقراریِ دموکراسی در یک کشور است، اما تنها «یکی» از عواملِ برقراریِ دموکراسی است. عاملِ مهمِ دیگر در برقراریِ دموکراسی – و شاید مهمترین عامل، «حکومتِ دموکراتیک» است