بایگانی کلیدواژه پلیس تهران برخورد فیزیکی با مامور راهور را تایید کرد: 'کار سرباز ما کاملا درست بود'

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید