چهره عریان پوتینیسم / گفتگوی رضا گوهرزاد و کاظم علمداری

دکتر کاظم علمداری، نویسنده و جامعه‌شناس

دیکتاتوری علیه دموکراسی
الیگارشی اقتصادی و حلقه قدرت سیاسی
پوپولیسم روسی و پوپولیسم غربی
ناسیونالیسم روسیه و خطر ظهور فاشیسم

چهره عریان پوتینیسم (بخش ۳)؛ سرکوب رسانه‌ها و مدیریت انتخابات

دکتر کاظم علمداری، نویسنده و جامعه‌شناس

مقامات روسیه گزارش‌های مربوط به حمله نظامی روسیه، بمباران شهرها و مناطق مسکونی یا کشته‌شدن غیرنظامیان در اوکراین را «اخبار جعلی» می‌نامند

چهره عریان پوتینیسم (بخش ۲)؛ اولیگارش‌های روسیه

دکتر کاظم علمداری، نویسنده و جامعه‌شناس

مقاومت مردم اوکراین در برابر تجاوز نظامی روسیه صرفاً دفاع از سرزمین و خانه خود نیست؛ دفاع ‏از حُرمت انسانی، آزادی، دموکراسی و استقلال است که پوتین قصد نابودی آنها کرده است

چهره عریان پوتینیسم (بخش ۱)

دکتر کاظم علمداری، نویسنده و جامعه‌شناس

در گذشته حزب کمونیست با تشکیلات بسیار گسترده‌ و با شعبه‌ها ‏و ارگان‌های مختلف وجود داشت که در شوروی نقش ایفا می‌کردند. ولی امروز حتا شهرداران و ‏فرمانداران با تأیید شخص پوتین انتخاب می‌شوند