فاجعه هواپیمای اوکراینی؛ مرتضی بخشی زایی به حبس و پژوهش در باب “حمله ناو وینسنس به هواپیمای ایرانی” محکوم شد

مرتضی بخشی زایی یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد