نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور هر هفته چهارشنبه ها در کلاب هاوس؛ موضوع این هفته: “خواست های صنفی معلمان ایران”

بدینوسیله از شما دعوت میشود که در نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس تحت عنوان:

“خواست های صنفی معلمان ایران”

شرکت فرمایید.

سخنران:  آقای  ابوالفضل رحیمی شاد – فعال صنفی معلمان و فعال سیاسی تحول خواه، محکومیت به دلیل انتشار مقالات و فعالیت رسانه ای

زمان: چهارشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)

نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس؛ موضوع: “پیام راه مصدق برای امروز”

بدینوسیله از شما دعوت میشود که در نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس تحت عنوان:

“پیام راه مصدق برای امروز”

شرکت فرمایید.

سخنرانان (به ترتیب حروف الفبا) آقایان: 

محمد امینی – پژوهشگر تاریخ،

حسن بهگر – مدیر سایت ایران لیبرال،

دکتر علی صدارت – فعال حقوق بشر،

دکتر محسن قائم مقام – عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،

دکتر فرهنگ قاسمی – سخنگوی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران،

بهزاد کریمی – عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق).

زمان: شنبه ۵ مارس ۲۰۲۲ ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)

نام کلاب: “سازمانهای جبهه ملی ایران”؛ برای ورود به اتاق لطفا در موبیل خود اینجا کلیک کنید.

مدت نشست: ۹۰ دقیقه

برنامه نشست:

هر سخنران به مدت ۱۲ دقیقه،
اظهار نظر حاضران هر بار ۳ دقیقه

فایل صوتی نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس “قتل‌های ناموسی، جنایت‌های بی‌مکافات و رشد خشونت در ایران”

سخنرانان (به ترتیب حروف الفبا):

خانم الهه امانی – رئیس شبکه بینافرهنگی حقوق زنان، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان و 

خانم دکتر نیره انصاری – حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و کوشنده حقوق بشر.

هر چهار شنبه: نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس؛ موضوع: قتل‌های ناموسی، جنایت‌های بی‌مکافات و رشد خشونت در ایران

نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس تحت عنوان:

“قتل‌های ناموسی، جنایت‌های بی‌مکافات و رشد خشونت در ایران”

سخنرانان : 

خانم الهه امانی و 
خانم دکتر نیره انصاری .

زمان: چهارشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۲۲ ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)

نام کلاب: “سازمانهای جبهه ملی ایران”؛.

سخنرانی آقای محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در کلاب هاوس سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور با موضوع: “خواست های صنفی معلمان ایران”

با شرکت جمعی از معلمان ایران، خانم شیرین عبادی، حضور خانم الهه امیرانتظام و هواداران حبهه ملی،

زمان: چهارشنبه ۱۹ ژانویه

عبدالستار دوشوکی: آیا کلاب هاوس در حال بلعیدن و نابودی اپوزیسیون است؟

ویدئوهای جنجالی اما تاسف آور “کلاب هاوسی” فراوانی در مورد برخوردهای توهین آمیز و تند شخصیت های اپوزیسیون به یکدیگر وجود دارد که نشان می دهد کلاب هاوس در اعماق فضای مجازی به سیاه چاله ای (Blackhole) با گرانش مخرب اما جذاب و نیرومند تبدیل گشته است

فایل صوتی نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس “نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایران”

فایل صوتی نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس “نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایران”

نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور هر هفته چهارشنبه ها در کلاب هاوس؛ موضوع این هفته: “راهکار سیاسی برای استقرار حاکمیت دموکراتیک ملی”

سخنرانان آقایان (به ترتیب حروف الفبا):

حمید آصفی، تحلیگر و فعال سیاسی ملی،
کمال رحمانیان، فعال سیاسی،
کامبیز قائم مقام عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و
دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری اجرایی جبهه ملی ایران.

 زمان: چهارشنبه ۱۰ آذر (اول دسامبر ۲۰۲۱) از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)

نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس؛ موضوع: “هفتاد و دومین سال تاسیس جبهه ملی ایران”

سخنرانان آقایان:
فرید اسدی دهدزی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران،
دکتر محسن قائم مقام، عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و
دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری اجرایی جبهه ملی ایران.

 زمان: چهارشنبه ۳ آذر (۲۴ نوامبر ۲۰۲۱) از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)

نام کلاب: “سازمانهای جبهه ملی ایران”

برای ورود به اتاق لطفا نام کلاب را در میان کلاب ها جستجو  و روی آن کلیک کنید

مدت نشست: ۹۰ دقیقه

برنامه نشست:

سخنرانی ها؛ سخنران: ۱۵ دقیقه،
اظهار نظر حاضران هر بار ۳ دقیقه.

نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس؛ موضوع: “علل عدم همکاری نیروهای دموکرات ایران”

سخنرانان آقایان:

اسفندیار خلف، عضو هیئت راهبردی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران،
کامبیز قائم مقام، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و
دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری اجرایی جبهه ملی ایران.

 زمان: چهارشنبه ۲۶ آبان ( ۱۷نوامبر ۲۰۲۱) از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)

نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس؛ موضوع: “اهداف و راهکارهای ملیون برای رسیدن به آزادی و دموکراسی”

سخنرانان آقایان :

حسن بهگر، مدیر سایت ایران لیبرال،
کمال رحمانیان، فعال سیاسی،
کامبیز قائم مقام، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،
دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری اجرایی جبهه ملی ایران و 
پروفسور سیروس میرزایی، عضو هیئت راهبردی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران.

 زمان: چهارشنبه ۱۹ آبان ( ۱۰نوامبر ۲۰۲۱) از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)

در کلاب هاوس یک کلمه با محمد امینی برگزار می شود . بررسی آرای و اندیشه های احمد کسروی به مناسب ۱۳۱ امین سالروز تولد او

بررسی آرای و اندیشه های احمد کسروی به مناسب ۱۳۱ امین سالروز تولد او
بخش دوم بررسی اندیشه های کسروی :
پاک دینی، بهائی گری، شیعه گری، اصلاح جامعه و …

فایل صوتی نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس با موضوع علل تورم و پیامدهای آن

سخنران: دکتر هادی زمانی / اقتصاد دان و عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان: پنجشنبه ۸ مهر

نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس : “نزاع ایران و آذربایجان یا جنگ نیابتی ایران و اسرائیل در قفقاز؟”

سخنرانان: آقایان
حسین علیزاده – دیپلمات پیشین در فنلاند و
دکتر حسین موسویان – رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری – اجرایی جبهه ملی ایران

 زمان: چهارشنبه ۱۴ مهر (۶ اکتبر ۲۰۲۱) ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (۲۰:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۱:۳۰ به وقت لس آنجلس)

نام کلاب: “سازمانهای جبهه ملی ایران”

نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس : “علل تورم و پیامدهای آن در ایران”

نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس
“علل تورم و پیامدهای آن در ایران”

نشست سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس: “آیا ایران به غنی سازی هسته ای نیاز دارد؟”

نشست سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس: “آیا ایران به غنی سازی هسته ای نیاز دارد؟”

نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس با عنوان: “آیا ایران به غنی سازی هسته ای نیاز دارد؟”

سخنرانان (به ترتیب حروف الفبا) آقایان:
• دکتر بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته ای و مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی
• دکتر مهران مصطفوی، کارشناس اثرات تشعشات هسته ای و تحلیلگر سیاسی

زمان: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰(۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱) ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)

نام کلاب: “سازمانهای جبهه ملی ایران”؛

نشست مجازی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس با عنوان: “درخواست ۲۵ برنده جائزه نوبل از سازمان ملل: تشکیل کمیسیون بین المللی تحقیق برای بررسی کشتار ۶۷”

سخنرانان:
• خانم دکتر نیره انصاری، نویسنده، پژوهشگر، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر
• آقای دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر

زمان: چهارشنبه ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱) ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)

نام کلاب: “سازمانهای جبهه ملی ایران”؛

در کلاب هاوس سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: “تحلیل اوضاع افغانستان و موضع جمهوری اسلامی در قبال آن”

سخنرانان (به ترتیب حروف الفبا) آقایان:
• دکتر مصطفی دانش، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار در خارج از کشور
• مهندس کامبیز قائم مقام، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
• مزدک لیماکشی، فعال سیاسی و مطلع در امور افغانستان

زمان: چهارشنبه ۱۷ شهریور (۸ سپتامبر ۲۰۲۱) ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)

نام کلاب: “سازمانهای جبهه ملی ایران”؛

نشست سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس : “کرونا- خرید واکسن- کشتار مردم”

نشست سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کلاب هاوس : “کرونا- خرید واکسن- کشتار مردم”

در کلاب هاوس سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: “کابینه رئیسی و مشکلات ایران”

سخنرانان (به ترتیب حروف الفبا):
• دکتر رضا حسین بر، نقشه راه برای دموکراسی در ایران
• دکتر فرهنگ قاسمی، سخنگوی همسازی ملی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران
• دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و رئیس هیات رهبری – اجرائی جبهه ملی ایران
• دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

زمان: چهارشنبه ۳ شهریور (۲۵ اوت ۲۰۲۱) ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)

در کلاب هاوس سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: “کودتای ۲۸ مرداد و مشکلات امروز ایران”

زمان: چهارشنبه ۲۷ مرداد (۱۸ اوت ۲۰۲۱) ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)

در کلاب هاوس سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: “جنگ افغانستان، فریب و فرار”

سخنران: آقای دکتر مصطفی دانش، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار؛

زمان: چهارشنبه ۲۰ مرداد (۱۱ اوت ۲۰۲۱) ساعت ۲۲:۰۰ به وقت تهران (ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۰:۳۰ به وقت لس آنجلس)؛

نام کلاب: “سازمانهای جبهه ملی ایران”؛
برای ورود لطفا این نام را در میان کلاب ها جستجو و روی آن کلیک کنید

خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و کشته‌شدگان اعتراضات: دادخواه عزیزان‌مان هستیم، رای بی رای

شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات آبان۹۸ و کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی و بستگان زندانی سیاسی اعدام شده در تابستان۶۷، طی سخنانی در کلاب هاوس بر تحریم انتخابات و گسترش کمپین «رای بی‌رای» تاکید کردند.

کلاب هاوس در زیتون: باز هم پای «مجتبی» در میان است

محمد سرافراز، رییس سابق صدا و سیما و یار دیرین مجتبی خامنه­‌ای و حسین طائب دیروز به کلاب‌هاوس اومد. کلاب سیاست در سایه، که هفته پیش ماجرای محسن هاشمی را راه انداخته بود این هفته هم جنجال‌اش را با دعوت از شهرزاد میرقلی خان، بازرس سابق سازمان صدا و سیما و محمد سرافراز رییس پیشین صداو سیما به راه انداخت

هجوم به کلاب هاوس؛ اصرار جمهوری اسلامی برای حذف منتقدان در همه جا

در اتاق‌هایی که با حضور چهره‌های حاکمیت از هر دو جناح تشکیل شده، به مخالفان، شهروندان منتقد و خبرنگاران مستقل اجازه صحبت و پرسش داده نمی‌شود