فیلترینگ فضای مجازی برنامه خامنه‌ای و شرکا برای کنترل و سرکوب مردم

پس از اظهارنظر جنجالی یکی از نمایندگان مجلس در خصوص فیلترینگ گسترده فضای مجازی در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، هفته گذشته انتشار خبر بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی بار دیگر خبرساز شد