مژگان غفاری شیروان: «محکومیت ایران در شورای حکام گام نخست برای یک توافق هسته‌ای کارآمد است»

براساس یادداشت وال‌استریت ژورنال، صدور قطعنامه محکومیت پیش‌تر در تغییر رفتار تهران موثر واقع شده است