بایگانی کلیدواژه گروهی از معلمان حمایتی در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۰ ماه حقوق خود در مقابل استانداری یزد تجمع کردند

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید