گزارشی از بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران

دو تبعه یک کشور اروپایی که پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر از بازداشت آنان داده بود، سسیل کولر و همسرش هستند. این دو شهروند با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده و بازداشت شده‌اند.