گسترش خشونت علیه زنان در ایران

تشدید فشار به زنان در ایران به‌ویژه در ماه‌های اخیر را باید نشانه‌ای از عزم بنیادگرایان اسلامی به پیش‌روی‌های بیشتر و تحکیم موقعیت خود در قدرت سیاسی جست‌وجو کرد. اسیدپاشی جلوه‌ای از نمایش اقتدار و خشونت بی‌رحمانه به قصد ویرانگری، انتقام و یا واداشتن به تمکین از طریق هراس‌افکنی است