بعد از فروش کلیه، نوبت به فروش موی زنان ایرانی رسید

بعد از انتشار اخبار مربوط به تقاضای بالای فروش کلیه برای تامین مخارج زندگی، حالا اخباری از داد‌و‌ستد موی زنان در ایران منتشر می‌شود