اعلاميه سازمان دانشجويان جبهه ملی ايران

 

18 تيرماه گرامی باد

 

نيمه تيرماه است. مجلس پنجم شورای اسلامی که اکثريت آن در اختيار هواداران انحصارطلبان و واپس گرايان   است، در واپسين ماههای زندگی خود طرحی را بعنوان قانون مطبوعات در دستور کار خود قرار می دهد که در آن نحوه دست و پا بستن و به مهميز کشيدن مطبوعات نيمه آزادی را که پس از خرداد 76 پا به منصه ظهور گذاشته بودند، بخوبی پيش بينی کرده است. روزنامه سلام با ارائه يک مدرک تيتر می زند که طرح قانون مطبوعات در اصل از سوی سعيد امامي، مجری قتل های زنجيره ای نفرت انگيز، طراحی شده است. به دنبال انتشار اين خبر، روزنامه سلام توقيف می شود. شب هيجدهم تيرماه، دانشجويان دانشگاه تهران، اين پيش آهنگان آزاديخواهی و استقلال طلبی ملت ايران، بعنوان اعتراض به طرح چنين قانونی برای مطبوعات در مجلس، و همچنين اعتراض به توقيف روزنامه سلام، تظاهرات و راه پيمايی آرامی را در کوی دانشگاه آغاز می کنند. اين تظاهرات با هجوم مغول گونه نيروهای لباس شخصی تحت حمايت و همکاری و همياری نيروهای پليس به آتش و خون کشيده می شود.

 

در آن روز شوم، نيروهای مهاجم به کوی دانشگاه، اثاثيه دانشجويان و در برخی موارد خود آنان را از طبقات دوم و سوم به پايين پرتاب کردند. کتابها، رايانه ها، تختخوابها، ميز و صندلی و وسايل شخصی دانشجويان تخريب و به آتش کشيده شد. شمار زيادی از دانشجويان مضروب و مصدوم شدند. دانشجوی نفر اول کنکور، يک چشم خود را از دست داد، و ده ها مورد شکستگی و نقص عضو بر جای ماند. ده ها تن از دانشجويان بازداشت شدند و زندانها از دانشجويان انباشته گشت. برخی از آنان هنوز، پس از گذشت پنج سال، در زندان بسر می برند. دانشجوی معصوم و باغيرتی که فقط پيراهن خونين همکلاسی خود را جلوی دوربين يک خبرنگار می گيرد، به همين جرم ابتدا به اعدام و سپس در مراحل بعدی به 15 سال زندان محکوم می شود.

 

دريغ و دردا که در خرداد ماه 1382 نيز که دانشجويان برای بزرگداشت سالروز 18 تير آماده می شدند، با حمله به خوابگاه طرشت دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي، ماجرای اسف انگيز 18 تير دوباره تکرار می شود. در روزهای اخير نيز فشارهای دستگاههای قضايي، اطلاعاتی و امنيتي، بوسيله احضار و بازداشت و گرفتن وثيقه از دانشجويان، تشديد شده و حاکميت در صدد است که با ايجاد جو ارعاب و وحشت از شرکت فعالانه آنان در بزرگداشت 18 تير جلوگيری نمايد.

 

ما ياد و خاطره فداکاريها و مبارزه برحق دانشجويان ايران عزيز را که  از روز اول احداث دانشگاه تا 16 آذر 1332 و از 18 تيرماه 1378 تا به امروز در پيشاپيش صفوف ملت با استبداد و عقب ماندگی و واپس گرايی جنگيده اند گرامی می داريم، و به دانشگاه، اين سنگر تسخيرناپذير آزادي، درود می فرستيم.

 

                                                                                      14 تيرماه 1383

                                                                             سازمان دانشجويان جبهه ملی ايران