آيين بزرگداشت شهيدان قيام 30 تير

 

جبهه ملی ايران، برابر سنت همه ساله، آيين بزرگداشت شهيدان قيام 30 تير 1331 را با حضور بر سر مزار آنان در ابن بابويه و گلباران کردن آن، برگزار خواهد کرد.

 

اتوبوس برای انتقال نمايندگان شورای مرکزی و دوستداران، سر ساعت 5 بعد از ظهر سه شنبه 30 تير 1383، در ميدان 7 تير، جلو مسجد الجواد، آماده خواهد بود.

 

                                                                                      روابط عمومی جبهه ملی ايران