‌ از سايت ايسنا

 
 

‌٢٨/٠١/١٣٨٣    ساعت خبر 10:39:14   

 
 

:وكيل عباس امير انتظام  
موكلم براي اجلاس‌هاي سياسي خارج از كشور هيچ پيامي ارسال نكرده است

 

 
  خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكيل مدافع عباس امير انتظام اعلام كرد كه موكلش براي اجلاس‌هاي سياسي خارج از كشور پيامي ارسال نكرده است.
يوسف مولايي طي تماسي با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: «اخيرا بعضي از جريان‌هاي سياسي خارج از كشور مدعي شده‌اند كه امير انتظام براي نشست يا اجلاس آنها پيام فرستاده است، من از جانب موكل خود ارسال هر نوع پيام يا يادداشتي را به اجلاس‌هاي سياسي خارج از كشور شديدا تكذيب مي‌كنم».
انتهاي پيام
 
 

كد خبر :8301-06843