انتخابات شوراي مرکزي  جبهه ملي ايران

 

دور اول انتخابات شوراي مرکزي جبهه ملي ايران در تاريخ 29 مرداد 1383، صورت گرفت که نتيجه آن به شرح اعلام مي شود:

 

هيئت رئيسه شوراي مرکزي جبهه ملي ايران:

رئيس شوراي مرکزي:  آقاي عبدالعلي اديب برومند

نايب رييسان شورا:   آقاي منوچهر ملک قاسمي و آقاي حسن شهيدي

منشي هاي شورا:   آقاي حسين عزت زاده و بانو فرشيد افشار

 

هيئت رهبري جبهه ملي ايران:

عبدالعلي اديب برومند، مهندس عباس اميرانتظام، دکتر دادود هرميداس باوند، سرلشگر بازنشسته ناصر فربد، مهندس نظام الدين موحد، دکتر پرويز ورجاوند.

 

از آنجا که آقاي مهندس اميرانتظام، که باتفاق آراء به عضويت هيئت رهبري برگزيده شدند، بعلت زنداني بودن و محدوديت هايي که جمهوري اسلامي برايشان ايجاد کرده، امکان شرکت در همه جلسات را فعلا ندارند، شورا شش نفر را که به حد نصاب راي آورده بودند اعضاي هيئت رهبري اعلام کرد.

 

انتخابات هيئت اجرايي به جلسه بعدي شورا موکول شد.

 

                                                                             روابط عمومي جبهه ملي ايران

                                                                              30 مرداد 1383