بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

 جبهه ملی ایران

  گرامیداشت سالگرد فاجعه 18 تیر 1378

خاطره تلخ یورش وحشیانه عاملان خشونت و انحصار به حریم مقدس دانشگاه و ضرب و قتل و ویرانی آنها هنوز زنده است. حاکمیت تصور نکند که دانشجویان هرگز این فاجعه و آمران آن را فراموش خواهند کرد و یا اینکه جنبش دانشجویی خاموش شده است. فاجعه 18 تیر، جوشش جنبش دانشجویی را بزیر خاکستر برد تا درزمان خود با شعله های سوزنده تر آشکار شود. دانشجویان 1378، اکنون جزوی ازجامعه ومغز متفکر مخالفت با استبداد و انحصارگری شده اند.

تاریخ نشان می دهد که حمله وحشیانه عاملان خشونت و انحصارگری رژیم شاه در 16 آذر 1332 نه تنها کمکی به خاموش کردن جنبش دانشجویی نکرد، بلکه نطفه سقوط رژیم در ایران را شکل داد.

رژیم شاه در شرایطی سقوط کرد که از دوستی و پشتیبانی همه ابرقدرت های جهان بهره مند بود و اقتصاد کشور به فضاحت وضع کنونی اقتصاد کشور نبود و ملت بزرگ ایران عقده توهین و تحقیر همه کشورهای جهان را در دل نداشت.

جمهوری اسلامی که فاجعه بزرگ 18 تیر را ببار آورد و از در دشمنی با جامعه پویا و پرانرژی دانشجویی درآمد، در شرایطی است که هیچ پشتیبانی در جهان ندارد، اقتصاد کشور فروپاشیده است، جامعه در فساد و تباهی فرو رفته و تهدیدهای درون مرزی و برون مرزی کشور را از ثبات و آرامش محروم کرده است.

جبهه ملی ایران، با محکوم کردن هرگونه خشونت، رفتارهای غیرانسانی و تضییغ حقوق فردی و اجتماعی ملت ایران، اعلام می کند که آینده کشور بدست جوانان و دانشجویان امروز رقم خواهد خورد و جامعه جوان ایران که دو سوم جمعیت کشور را تشکیل میدهد در سطحی از هوشمندی قرار دارد که فریب شعارهای توخالی و ترفندهای کهنه و سبک شیفتگان قدرت و انحصارگران حکومت را نمی خورد و چیزی کمتر از دموکراسی کامل و استقرار حاکمیت ملی را نمی پذیرد.  

                                                                                                          تهران، 18 تیر 1384

                                                                                                            جبهه ملی ایران

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران