بازگشت به صفحه اول  
 
 

 بزرگداشت سالگرد شهیدان سی تیر

 در روز پنجشنبه 30 تیر، شماری از اعضای هیئت اجرایی جبهه ملی ایران بنمایندگی از سوی شورای مرکزی، به همراه جمع کثیری از اعضاء و هواداران جبهه ملی در سر مزار شهیدان قیام 30 تیر 1331، واقع در ابن بابویه، حضوریافتند و آنرا گلباران کردند.

 در این مراسم، آقای مهندس حسین عزت زاده، عضو شورای مرکزی، آقای مهندس آرش رحمانی، عضو سازمان مهندسان و آقای دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، درباره اهمیت و جنبه های تاریخی و سیاسی قیام خودجوش و مردمی 30 تیر علیه استبداد و حکومت فردی سخنرانی کردند.

 جمعیت سپس بر سر مزار شهید دکتر حسین فاطمی حاضر و آن را گلباران کرد. مراسم در ساعت هفت پس از نیمروز با خواندن سرود ای ایران پایان یافت.

 

  روابط عمومی جبهه ملی ایران

 31 تیر 1384   

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران