بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

جبهه ملی ایران

 آگاهینامه

 در تاریخ 15/3/84، در سایت خبرگزاری کارگر ایران (ایلنا) خبری از قول آقای ادیب برومند، رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، درباره برنامه دولت احتمالی آقای هاشمی رفسنجانی نقل شده که بهیچ وجه صحت ندارد. آقای ادیب با خبرگزاری ایلنا یا هیچ خبرگزاری دیگر گفتگو نداشته اند و خبر مذکور بدینوسیله قویا" تکذیب می شود.

 جبهه ملی ایران هشدار می دهد که پخش اخبار دروغ درباره شخصییت ها مواضع جبهه ملی ایران خلاف وجدان حرفه ای خبرنگاری و قابل پیگرد قانونی است.

 جبهه ملی ایران، چنانکه بارها گفته و منتشر کرده، در انتخابات غیر آزاد هرگز شرکت نخواهد کرد. با این ترتیب، هرگونه اظهار نظر درباره هر کدام از نامزدهای انتخابات بی مورد خواهد بود.

 

                                                                             روابط عمومی جبهه ملی ایران

                                                                                      18 خرداد 1384
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران