بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

آگاهینامه

 هموطنان عزیز:

از آنجا که طی چند روز گذشته شماری از علاقمندان، فعالان سیاسی و همچنین چند نشریه و خبرگزاری ما را مورد پرسش قرارداده اند، لازم دانستیم مراتب زیر را به آگاهی عموم ملت ایران برسانیم.

 با توجه به شرایط بشدت بحرانی منطقه و ایران و ضرورت گذر به دموکراسی و استقرار حاکمیت ملی در راستای نجات ایران، از حدود دو ماه پیش، پیشنویس طرحی برای تشکیل «کنگره دموکراسی خواهی» به منظورجلب نظر و همکاری همه طیفهای سیاسی ملی، برای شخصییت ها وفعالان سیاسی ملی و نیروهای اپوزیسیون فرستاده شد تا برای تشکیل یک جریان فراگیر از همگان نظرخواهی شده باشد. ما می خواستیم و می خواهیم که یک سازمان گسترده برای دستیابی به دموکراسی در ایران بشیوه ای کاملا"  دموکراتیک شکل بگیرد، نه آنکه گروهی بخود اجازه دهند بدون مشورت و نظرخواهی ازدیگران، سازمانی را تشکیل دهند و بخواهند که دیگران به آن بپیوندند. درانجام این منظور، پیشنویس یاد شده برای دوستان نهضت آزادی و ملی- مذهبی فرستاده شد. در پی آن شخص مهندس امیرانتظام در تماسهای تلفنی از آنان خواستار شده بود تا دیدگاه خود را اعلام کنند.

در مصاحبه مطبوعاتی یازدهم خرداد جبهه ملی ایران نیز، با وجود اصرار خبرنگاران، اعلام قطعی تشکیل کنگره ملی به چند روز بعد موکول گشت تا نظرخواهی ها تکمیل و نخستین نشست همگانی رایزنی با حضور فعالان سیاسی و نمایندگان سازمانهای سیاسی و جنبش دانشجویی تشکیل شده باشد.

در چنین شرایطی بود که آقایان مهندس سحابی و دکتر یزدی در مصاحبه مطبوعاتی روز شانزدهم خرداد خود در چارچوب حمایت از نامزدی آقای دکتر معین، یکباره مسئله تشکیل «جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر» را عنوان کردند و آنرا به مشارکت در انتخابات گره زدند. در آن جلسه گفته شده بوده که ما دو نفر از جبهه ملی ایران نیز از تشکیل جبهه مورد اشاره پشتیبانی کرده ایم. بر پایه همین ادعا، ما با تلفن های فراوانی مواجه شده ایم که چگونگی امر را جویا میشوند. اینک، در پی اطلاعیه تکذیبی اخیر مهندس امیرانتظام که در شماری از سایت ها منعکس و در روزنامه شرق 17 خرداد ماه نیز به چاپ رسیده است، به آگاهی میرسانیم که ما، ضمن اینکه از تشکیل هرگونه سازمان و جنبش در راستای استقرار دموکراسی در ایران استقبال می کنیم، امید داریم که نیروهای واقعی اپوزیسیون ملی خارج از حاکمیت، در شرایط بحرانی امروز، طوری عمل کنند که بتوانند در برابر ملت ایران پاسخگو باشند.

ما، همچنین، لازم می دانیم اعلام کنیم که نه از سوی ما دو نفر و نه از سوی جبهه ملی ایران، هیچگونه تاییدی درباره اعلام «جبهه دموکرای خواهی و حقوق بشر» در پیوند با نامزدی آقای دکتر معین وانتخابات ریاست جمهوری صورت نپذیرفته است. موضع ما در زمینه شرکت نکردن در انتخابات غیرآزاد و انتصابات انتخاباتی نما، همانست که طی اطلاعیه ها و اعلامیه های پیشین اعلام شده است.

ما امیدواریم که در چند روز آینده، با همگامی شماری از شخصیت های ملی و نمایندگان سازمانهای ملی اپوزیسیون، نخستین «کنگره ملی دموکراسی خواهی و نجات ایران» را تشکیل داده جریان توانمندی را برای هدایت مبارزه دوران گذر با پشتیبانی همه ملت ایران سامان ببخشیم.

با آرزوی آزادی و سرفرازی ملت ایران،

 

 مهندس عباس امیر انتظام                دکتر پرویز ورجاوند

19 خرداد 1384

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران