بازگشت به صفحه اول  
 
 

 اطلاعيه 

با سپاس فراوان و قدردانی از هم میهنان عزیزی که درسراسر جهان مبارزه آزادیخواهانه و حق طلبانه ملت ایران را زیر نام جبهه ملی ایران انجام می دهند، با توجه به عدم امکان ارتباط منظم و مستقیم تشکیلاتی سازمان درون کشور با این عزیزان درشرایط موجود، ازهمه این سازمانهای بیرون ازکشور درخواست می شود که، اولا"، مواضع سیاسی خود را در چارچوب اساسنامه جبهه ملی ایران و همسو با مواضع جبهه ملی ایران درون کشور اتخاذ نمایند و، ثانیا"، در امضای بیانیه ها و اعلامیه های خود نام محل و نام مسئولان سازمان خود را ذکر نمایند، و اجازه دهند که امضای «جبهه ملی ایران» بدون  پیشوند و پسوند برای سازمان مرکزی در درون کشور محفوظ بماند.

 

 هیئت اجرایی جبهه ملی ایران

 تهران – 4 اردیبهشت 1384

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران