بازگشت به صفحه اول  
 
 

آیین بزرگداشت شهید دکتر سید حسین فاطمی

 در روز پنجشنبه 19 آبان 1384، جلسه یادبودی بمناسبت سالگرد شهادت آزادمرد مبارز راه آزادی، استقلال و دموکراسی، شادروان دکتر حسین فاطمی، وزیر خارجه و معاون نخست وزیر در کابینه دکتر محمد مصدق، که بدست رژیم پهلوی با فجیع ترین شیوه به قتل رسید، در مسجد فخرالدوله، واقع در خیابان بهارستان، خیابان فخرالدوله، از ساعت 5/3 تا 5 پس از نیمروز برگزار خواهد شد.

روابط عمومی جبهه ملی ایران 

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران