بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

جبهه ملی ایران

 توجه نهادهای بین المللی را به وضع اکبر گنجی جلب می کنیم

 به قرار اطلاع از سوی همسر آقای اکبر گنجی، و بنا بر نامه خود ایشان از زندان، اکبر گنجی که بجرم آزادی خواهی و مبارزه برای دموکراسی سالها زندانی شده و اکنون بیش از سه هفته است که در اعتصاب غذا بسر می برد، با توجه به ضعف جسمانی حاصل و نیز بیماری آسم، در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارد که جان او را تهدید می کند. اکبر گنجی در تمام این مدت در سلول انفرادی، بدون دسترسی به تلفن، مطبوعات و حق ملاقات زندانی بوده است.

گنجی در نامه ای می نویسد: "امروز، چهره درهم شکسته من نمایانگر سیمای واقعی جمهوری اسلامی ایران است. من اینک نماد عدالتم. عدالتی که ... ظلم تمام عیار زمامداران جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد." 

جبهه ملی ایران، همصدا با همسر فداکار اکبر گنجی، توجه همه جهانیان و نهادهای بین المللی حقوق بشررا به فاجعه ای که درشرف انجام است جلب میکند. مردم جهان باید بدانند که برای روشنفکران، نویسندگان، خبرنگاران، فعالان سیاسی مستقل از حاکمیت و هواداران آزادیهای مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران، جایی بجز گوشه زندانهای مخوف حاکمیت متصور نیست. اگر سازمانهای بین المللی حقوق بشر به یاری گنجی نیایند، بزودی موجی از خشونت و حبس و شکنجه منتظر همه کسانی خواهد بود که مانند گنجی می خواهند آزاد زندگی کنند.

جبهه ملی ایران بار دیگر خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، از جمله دکتر ناصر زرافشان، وکیل پرونده قتل های زنجیره ای، می باشد.

 

                                                                             جبهه ملی ایران

                                                                               10 تیر 1384

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران