بازگشت به صفحه اول  
 
 

جبهه ملی ایران

آقای خاتمی حرکت کنید، فردا خیلی دیر است!

اکبر گنجی، در شرایطی بشدت نگران کننده، در هفتمین هفته اعتصاب غذای خود بسر می برد. او در پی انتقال به بیمارستان در تاریخ 26 تیرماه، تا کنون باز هم برخواسته خود دائر بر آزادی بی قید و شرط پافشاری و از شکستن اعتصاب خودداری می کند. بنابر اظهار همسر آقای گنجی، آزمایش های بعمل آمده درباره میزان چربی و پتاسیم بدن او حاکی از شرایط بسیار خطرناکی است. بنا برنظرخواهی از پزشکان، کلیه های او در معرض از کارافتادن هستند و با گذشت هر روز شرایط سلامتی او با سرعتی بیشتر رو به وخامت می رود. جای نگرانی است که هر چه دیرتر اعتصاب غذا شکسته شود، امکان بازیافتن سلامت ایشان با دشواری های فراوانتری مواجه خواهد بود. تلاشهای گسترده همسر فداکار ایشان برای جلب نظر رئیس قوه قضائیه به منظور فرستادن یک نماینده مستقل جهت بررسی اوضاع و نیز اجازه اعزام یک تیم پزشکی از متخصصان صاحب اعتبار، و بالاخره اجازه ملاقات به دوستان مورد اعتماد آقای گنجی و وکیلان مدافع او، تا کنون به جایی نرسیده است.

در چنین شرایطی، ما در شگفتیم که چرا آقای خاتمی در این واپسین روزهای مسئولیت خود، گامی موثر پیش نگذارده و برای پایان بخشیدن به لجاجت سرسختانه دادستانی تهران در برابر خواسته مردی که فقط بجرم نقد صاحبان قدرت، جانش با خطر مرگی دردناک مواجه گردیده، مسئولان را نسبت به مسئولیت سنگینشان در برابر افکار عمومی ایران و جهان هشدار نداده و از اختیارات ریاست جمهوری برای حل این مسئله استفاده نکرده است.

آنهایی که آرزوی مرگ گنجی را در سر می پرورانند، باید بدانند که با هیچ ترفندی نخواهند توانست در برابر ملت ایران و افکار عمومی جهان پاسخگو باشند. آنها شک نکنند که هزینه ای سنگین تر از آنچه که می پندارند برای این اعمالشان خواهند پرداخت. بیش از این زمان را از دست ندهید و به خواست برحق گنجی تن در دهید که فردا خیلی دیر است.

   جبهه ملی ایران

 6 امرداد 1384

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران