بازگشت به صفحه اول  
 
 

 درخواست جبهه ملی ایران

از اکبر گنجی برای شکستن اعتصاب غذا

با توجه به درخواست و تلاشهای همسر گرانقدر و مقاوم آقای اکبر گنجی در راستای نجات جان ایشان، که  اکنون در پایان دهه ششم اعتصاب غذا در شرایط بشدت بحرانی و خطرناک بسر می برد، جبهه ملی ایران در پی موضع گیری ها و تلاشهای گسترده خود برای رهایی وی و جلوگیری از یک رویداد تلخ، با توجه به همه جوانب، اعلام می دارد:

از آنجا که ادامه روند کنونی، با توجه به اظهارنظرهای پزشکان متخصص، می تواند فاجعه آمیز باشد، ما بنام یک جریان سیاسی ملی ایران از آقای اکبر گنجی خواستاریم که هرچه زودتر اعتصاب غذای خود را بشکنند.

ملت ایران به یک اکبر گنجی تندرست نیاز دارد که همچنان بتواند با قدرت به نقد حاکمیت و انحصارگران قدرت بپردازد و در راه آزادی و دستیابی به استقرار حاکمیت ملی، هموطنانش را یاری دهد. ما بیم آن داریم که با ادامه روند کنونی، اکبر گنجی به یک زنده بودن گیاهی کشانده شود و یا بر اثر روان گردانی، شرایط دردناکی برای او پدید آید.

امید که اکبرگنجی به این خواست خانواده ومردمی که مبارزه اورا صمیمانه ستایش میکنند، هرچه سریعتر پاسخ مثبت بدهد.

 

                                                                             جبهه ملی ایران

                                                                             16 امرداد 1384  

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران