بازگشت به صفحه اول  
 
 

 هشدار جبهه ملی ایران

درباره عملکرد حاکمیت در انتخابات

 هموطنان عزیز:

 جبهه ملی ایران در اعلامیه ها و موضع گیریهای رسمی و مصاحبه های متعدد چهره های سرشناس خود تا کنون دلایل شرکت نکردن خود را در انتصابات انتخاباتی نما به تفصیل اعلام داشته است. در شرایط کنونی نیز، با توجه به مجموعه اوضاع و احوال، هشدار می دهد که حاکمیت افزون بر هزینه سرسام آور تبلیغاتی برای افزودن بر میزان مشارکت مردم، از شیوه های غیرمعمول و نادرست نیز انتخابات را تحت تاثیر خواهد داد.

 امید داریم که رسانه های جهانی وداخلی و ارگانهای بین المللی به افشای اینگونه اقدامات بپردازند.

 

                                                                             جبهه ملی ایران

                                                                             22 خرداد 1384
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران