بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

خوزستان به برنامه و بودجه برای بازسازی و توسعه نياز دارد،

نه خشونت و سركوب

هموطنان عزيز:

همانطور كه از رسانه‌هاي خبري آگاهي يافته ايد، در چند روز گذشته، آشوبهايي در شهر اهواز و بخش‌هايي از خوزستان رخ داد كه در اثر برخورد نيروهاي انتظامي، در نهايت اندوه، شماري از هموطنان كشته، گروهي زخمي و شمار زيادي دستگير و زنداني شدند. در طي روزهاي گذشته، درباره چگونگي بروز اين حادثه مطالب گوناگون گفته شده كه در بيشتر آنها تكيه بر انتشار نامه‌اي مجعول مربوط به چند سال پيش شده است. نامه‌اي كه به راحتي جعلي بودن آن مشخص بود، و از چند روز پيش از بروز حادثه، رییس دفتر سابق رییس جمهور نیز جعلي بودن آنرا اعلام کرده بود.

اينكه چه دستهاي پنهاني در ساماندهي اين حادثه دخالت داشته، سخني است كه بحث درباره آن را، با توجه به رويدادهاي لندن و تلاش سازمان‌هاي اطلاعاتي غربي براي تشكيل یک «كميته ملل تحت ستم در ايران» به منظور ضربه زدن به همبستگی  ملي و يكپارگي ايران، به فرصتي ديگر موكول مي‌کنيم.

دراينجا يادآور ميشويم كه توده مردم خوزستان و هموطنان عرب‌زبان آن در طول دوره جنگ ويرانگر با عراق، بدترين شرايط ممكن را تحمل نمودند وبا سلحشوري از وجب وجب خاك ايران دربرابر متجاوزان عراقي دفاع كردند. هزاران نفر از باشندگان خوزستانی توسط رژيم نژادپرست عراق به خاک و خون کشیده شدند، شهرها و روستاهایشان ويران شد و صدها هزار نفر ناگزير به ديگر استانها پناه بردند که با آغوش باز هموطنانشان پذيرفته شدند. با پايان جنگ، اميد مي‌رفت كه حاكميت هر چه سريعتر نسبت به عمران و آباداني خوزستان اقدام كند، میدانهای جنگ را با مین روبی برای مردم آنجا امن نماید و با بازسازی ساختمانهای ویران شده و سیستم های خدماتی مانند شبكه‌ آبياري، و زنده‌سازي کشتزارها و نخلستانها، زندگي و تلاش را به منطقه بازگرداند. ولي دريغ و درد كه بازسازي خوزستان روندي لاك‌پشتي داشته و شمار بسياري از كشاورزان و نخل‌كاران كه بيشتر آنها را هموطنان عرب ايراني تشكيل مي‌دادند، ناگزير روانه شهرها شدند و بعلت نداشتن درآمدی معقول، زندگي حاشيه ‌نشيني در شرايطي دردناك بر آنها تحميل شد. بيكاري روزافزون و فقر فزاینده اقتصادي، ناهنجاري‌هاي اجتماعي را سبب گرديد و مردمي را كه در گذشته در زمره توليدكنندگان زحمتكش ایران بودند، زير فشار قرار داد. از سوي ديگر، بخش‌هاي گسترده ای از زمينهاي زير كشت مردم توسط ارگانهاي نظامي – امنيتي به تصاحب درآمد و بر نگراني كشت‌كاران، بويژه هموطنان خوب عرب‌زبانمان، افزوده شد. طبيعي است مردمي كه در پي تحمل هشت سال جنگ وخون و آتش، اميد داشتند زیستگاهشان در مسير آباداني و شكوفايي گام بردارد، با ادامه اوضاع نابسامان اقتصادي به تنگ آيند و برای عصيان آمادگی یابند تا جرقه‌اي بتواند منجر به آشوبي گسترده شود.

جبهه ملی ایران ازحاكميت مي‌خواهد كه ازفشار بر مردم بكاهد و رضايت خانواده‌هاي عزيز ازدست داده وزخمیان حوادث اخیر را فراهم آورد و هر چه سريعتر دستگیرشدگان را آزاد کند. ما از حاکمیت می خواهیم که نسبت به تخصيص اعتباراتی درخور برای بازسازي سريع منطقه، اقدام نماید. ما همچنین پا می فشاریم که باید نسبت به عمران استانهای عقب نگه داشته شده سیستان و بلوچستان، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و کردستان هرچه سریعتر گامهای موثر برداشته و زنگ محرومیت از چهره آنها زدوده شود.

ما باور داریم که بايد حساب اكثريت قریب به اتفاق هموطنان خوب عرب‌زبان خوزستاني را از شماری اندک عوامل مزدور بیگانه جدا کرد، و شرايطي پديد آورد تا خوزستان به همت فرزندان برومندش به یکی از آبادترين بخش‌هاي ايران‌زمين تبديل گردد و بتواند براي سرزمين‌هاي جنوب خليج‌فارس الگوي پيشرفت و توسعه باشد.

 

جبهه ملي ايران

 ارديبهشت 1384

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه