بازگشت به صفحه اول  
 
 

اطلاعيه جبهه ملی ایران

درباره اصول ميثاق ملی ايرانيان

 

آقای مهندس عباس امیرانتظام، عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران، بیانیه «اصول میثاق ملی ایرانیان برای شکل دهی حکومت دموکراتیک» که در آن به تفصیل درباره استقرار حاکمیت ملی، استقرار نظام پارلمانی، جدایی دین از حکومت، ویژگیهای دستگاههای اجرایی و قضایی، ضرورت پیوستن به  کنوناسیونهای حقوق بشری، تضمین آزادی بیان وعقیده و مذهب و مطبوعات، طرد خشونت، همزیستی مسالمت آمیز با دیگر کشورهای جهان، انزجار از تروریسم و همکاری با جامعه جهانی، سخن گفته شده است منتشر نمود که پیشنهادها و مواضع این بیانیه همانا مواضع جبهه ملی ایران و مورد پشتیبانی و تایید همه اعضای هیئت رهبری و هیئت اجرایی جبهه ملی می باشد. جبهه ملی ایران امیدوار است که پیام ما مبنی بر خواستهای ملت ایران به گونه ای شفاف به گوش جهانیان رسانیده شده باشد.

 

                                                                             جبهه ملی ایران

                                                                             11 اردیبهشت 1384 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران