بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

کنفرانس مطبوعاتی جبهه ملی ایران

چهارشنبه 11 خرداد 1384

بنام خداوند جان و خرد

 

خانم‌ها، آقايان، نمايندگان محترم جرايد و خبرگزاريها:

 ضمن عرض خير مقدم به شما صاحبان قلم و پيام‌رسانان انديشه از اينكه دعوت جبهه ملي ايران را پذيرفته و در اين جلسه شركت نموده‌ايد سپاسگزاري مي‌كنيم.

جبهه ملي ايران در نظر داشت در يك گردهمايي مردمي مواضع خود را نسبت به مسائل بحراني كشور به آگاهی ملت بزرگ ايران برساند. بهمين جهت در تاريخ 29/1/84 نامه‌اي به رياست‌جمهوري نوشت و درخواست نمود كه دولت مجوز لازم را براي برگزاري گردهمايي جبهه ملي در تاريخ 29/2/84 صادر نمايد. در تاريخ 11/2/84 در حاليكه هنوز پاسخي از سوی دولت دريافت نشده بود، ما طي اعلاميه كوتاهي نظر خود را در مورد برگزاري گردهمايي و متن نامه خود را به رئيس‌جمهوري به آگاهی همگان رسانيديم. در روزهاي بعد، باز هم پاسخی رسمي و كتبي به اين درخواست داده نشد، ولي بازداشت يكي از اعضاء جبهه ملي و احضار دو نفر ديگر و تلفن به رئيس شوراي مركزي جبهه ملي ایران نشان داد كه هيئت حاكمه اجازه برگزاري گردهمايي را به ما نمي‌دهد. خودداري حاكميت از اجازه گردهمایی به جبهه ملي در حالي اتفاق مي‌افتد كه حاكميت انحصارطلب همواره خود را مورد پشتيباني مردم و ما را فاقد پايگاه مردمي قلمداد مي‌كند. حاكميت در هر فرصتي با استفاده از انواع امكانات دولتي، عده‌اي از مأموران و وابستگان خود را در هر نقطه‌اي از كشور كه اقتضا نمايد به تجمع وا مي‌دارد و اين تجمع را از رسانه‌هاي دولتي با ترفندهاي بزرگنمایي هر چه بيشتر به نمايش مي‌گذارد، ولي از دادن اجازه گردهمايي به ما كه فاقد حتی ابتدایی ترین امكانات هستيم و از دیدگاه حاكميت پشتيباني مردمي هم نداريم خودداري مينمايد. بهر روي،  جبهه ملي ايران درتاريخ 20/2/84، طي بيانيه ديگري خطاب به مردم، كه پيوسته درمورد گردهمايي ازاعضای جبهه ملي پرسش ميكردند، اعلام نمود كه تجمع جبهه بعلت عدم صدور مجوز لغو شده، و يادآوري کرد كه از طريق یک مصاحبه مطبوعاتي كه بزودي برگزار خواهد شد، دیدگاههای خود را به آگاهی ملت ايران خواهد رسانيد.

خانم‌ها، آقايان،

ملت شرافتمندایران، 27 سال پیش در سال 1357، انقلابي را به پيروزي رسانید كه هدف آن تامين آزاديهای مدنی، استقلال سیاسی كشور، استقرار حاکمیت ملی برقراري عدالت اجتماعي بود. ولي، متاسفانه، از نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب، گروهي با انحصارطلبي انقلاب را از مسير هدفهای نخستین آن خارج نموده و حكومتي توتاليتر و استبدادي را بر ميهن ما تحمیل نمودند و خون شهیدان راه آزادي را كه از فرداي كودتاي ننگين 28 مرداد تا روز پيروزي انقلاب در جاي جاي اين مرز و بوم بر زمين ريخته شده بود  پايمال نموده و به هدر دادند. در نتيجه حاكميت آنهاست كه امروز كشور ما بحراني‌ترين وضعییت را در طول تاريخ خود مي‌گذراند.

امروز فقر روزافزون، گراني طاقت‌فرسا، بيكاري ميليونها نفر از افراد لايق ملت، اعتياد گسترده به مواد مخدر به ويژه در ميان جوانان، توسعه فحشا بصورتي فضاحت‌بار و ناامني‌ها و خلافكاري‌هاي اجتماعي به شكلي حيرت‌انگيز، فرار مغزهاي متفكر و دانشمندان گرانقدر از كشور و حضور جمعي از آزاديخواهان، استادان و دانشجويان در زندانها، طومار زندگيِ شرافتمندانه‌ ملت بزرگ ايران را در هم پيچيده است.

افزون براين، در نتیجه سياستهاي ناآگاهانه و نابخردانه خارجی حاكميت در برخورد با مسائل منطقه‌اي و جهاني، بسياري از فرصت‌هاي تاريخي مانند عبور خط انتقال انرژي قفقاز و آسياي مركزي از ايران و تغيير جهت آن به خارج از مرزهای ایران، متوقف شدن احداث خط صدور گاز ايران به هندوستان، تامين منافع ايران در درياي مازندران، دستيابي ايران به تكنولوژي هسته‌اي بر اثر برانگيخته شدن حساسيت جهان نسبت به آن، از دست ملت ايران بيرون رفته است. در اثر سوء سياستها و ندانم‌كاريها، علاوه بر از دست رفتن فرصت‌هاي طلائي، تهديدهاي عظيم و وحشتناك براي اين مرز و بوم فراهم گرديده است. در چنين شرايطي حاكميت از مدتها پيش با ترفندهاي رنگارنگ و با پس و پيش كردن وابستگان خود كه همگي آنها در ناكامي‌هاي كشور سهيم هستند، در صدد برگزاري نمايش انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري است. غافل ازاينكه ملت ايران باحضور خود درهفتمين وهشتمين انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات مجلس ششم اين حقيقت مسلم را دريافته كه تا ساختار كنوني حاكميت برقرار است شركت در انتخابات هيچ نتيجه‌اي جز تداوم نابسامانيها در بر نخواهد داشت. وقتي شوراي نگهبان انتصابي تحت عنوان نظارت استصوابي هر دگرانديش و هر چهره مردمي و آزاديخواه را از حضور در انتخابات باز مي‌دارد و بجز عوامل وابسته به حاكميت كسي را در صحنه انتخابات راه نمي‌دهد و مردم ايران را ناگزير مي‌كند كه از ميان معدودي گزينش‌شدگانِ شوراي نگهبان به يك نفر رأي بدهند، چه جایي براي «انتخابات» ناميدن اين خيمه شب‌بازي رسوا وجود دارد و چه جایي براي شركت مردم در اين صحنه‌بازي باقي مي‌ماند؟

جبهه ملي ايران، چنانكه در اعلاميه‌ مورخ 12/10/83 خود اعلام نمود، تنها راه برونشد از بحران را تغييرات بنيادين در ساختار حاكميت و استقرار حاكميت ملي مي‌داند. تا زماني كه حاكميت ملي برقرار نشده وآزاديهاي بنیادین ملت ايران، مانند آزادي بيان، آزادي قلم و آزادي حزب ها و گردهمایی و آزادي كانديدا شدن براي هر فرد ايراني با هر عقيده و مرامي تامين نشده و تا زماني كه حاكميت جمهوري اسلامي حق انتخاب واقعي را از مردم ايران سلب می‌كند، شركت در انتخابات جز پذيرش يك توهين آشكار و تن دادن به بازي در يك نمايش رسوا و تاسف‌بار نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. در پايان، به استحضار مي‌رساند كه با پيشنهاد و ابتكار یکی ازشخصيت‌هاي برجسته آزاديخواه و ميهن‌دوست و همکاری دیگرسازمانهاي ملي معتقد به مردم‌سالاري، جريان گسترده‌اي زیر عنوان «كنگره ملي دموكراسي‌خواهان ايران» در شرف تدوین و تشكيل است، با اين اميد كه اين تجمع نيروها بتواند ملت ايران را به طور مسالمت‌آميز در گذار از اين دوره بحراني ياري نموده و از خطراتي كه تماميت ارضي و كيان ملي ما را تهديد مي‌كند پيش‌گيري نمايد.

 

با سپاسگزاری از صبر وحوصله‌اي كه درشنيدن اين بيانيه داشتيد آماده‌ايم تا به پرسش‌هاي شما عزيزان در زمينه‌هاي مطرح شده پاسخ گوييم. 

 

Jebhe Melli Iran Press Conference

Wednesday, June 01, 2005

Ladies, Gentlemen, and the members of the press:

We thank you for accepting the invitation of Jebhe Melli Iran (Iran National Front), and welcome you to this gathering.

     Jebhe Melli Iran had originally planned a public meeting on May 19th, for which we requested an official permission and provision of security, in a letter to President Khatami on June 1. During this meeting, we planned to inform and explain to the people the critical problems the nation is facing and the crisis situation our country is in. However, we never received an official reply to our request. However, calling in of two members of our leadership and executive committees by the Information Ministry for interrogation, a warning telephone call to the head of our Central Council and the subsequent arrest of one of our active members was answer enough.

     The ruling elite, while repeatedly claims that democratic political organizations have no base of support among the people, and always orchestrates its own artificial public demonstrations using public funds and public employees, is evidently frightened of an indigenous show of public support for democracy and free elections.

     We, therefore, canceled our planned public meeting for fear of lack of security, but promised that we will express our opinion during an international press conference, which is one you are attending now.

     You must realize that, while the ruling clan in Iran uses public funds and all means at its disposal to stage its own public gatherings, does not tolerate the slightest direct contact by democratic organizations such as Jebhe Melli Iran, which have no funds and no means of or access to public communication.

 

Ladies and Gentlemen:

The people of Iran, 27 years ago in 1979, engaged in a victorious revolution which promised freedom from dictatorship, civil liberties and social justice. However, unfortunately, from the very beginning, a group of backward-thinking religious zealots monopolized the post revolution events derailing the path to democracy and led the country to a new form of totalitarianism and dictatorship. Twenty five years of struggle for freedom since the overthrow of Dr. Mossadeq's fully democratic government in the hands of CIA and the Intelligent Service in 1953, and much blood that was shed during this time for the sake of democracy, thus, was wasted.

As the result, after more than a quarter century since the revolution that was to bring us freedom, justice and economic well being, the country is in a worse shape that it ever was.

     Iran of today, as the result of theocratic rule and gross mismanagement, is in a most critical crisis of its modern history. Economic failure resulting in increasing poverty, unbearable inflation, unemployment of millions of the most productive members of the society, ever-increasing addictions specially among the young, rampant prostitution, insecurity, brain drain, flight of capital and loss of the most educated to migration are but some of the social ills the country has been suffering from. Many scholars, journalists, political and student activists are in jail for speaking out and criticizing the way the country has been governed.

     Many golden historical opportunities have been lost to the country due to wrong and self-serving foreign policies. Loss of important pipeline routes from Caucasus and Central Asia through Iran, inability in securing the pipeline to Pakistan and India, loss of historical and economic interests in the Caspian Sea, threats to our sovereignty over Iran's three Persian Gulf islands, threat to Iran's legal right of access to nuclear technology, deterioration of the airline industry, blockage of membership in the World Trade Organization, are just some examples of what the country has been suffering from due to the distrust of the world community with respect to the Islamic republic's behavior and intentions. Furthermore, Islamic Republic's foreign and domestic politics has put Iran under threats of social unrest, alienation, foreign intervention and military aggression.

     Ignoring all signs of ill and the soundless voice of people's protest through non-participation in elections, the ruling elite are again trying to put up an artificial show of strength by staging yet another meaningless pre-selected election.

     The awakened people of Iran have clearly shown during the last two elections of the city councils and the seventh parliament that they no longer can be led on or fooled. The current elections for president again stages a number of pre-selected in-clan candidates who are all themselves guilty of having been participants in a quarter century of this mismanagement. The last two presidential elections involving the then popular Mr. Khatami proved to the people that under the current structural laws, even a well intentioned president cannot manage the country for lack of independence and executive power. Under the current laws, a president cannot be but be a stooge of those who control all power and wealth in the country and act above the law.

     Jebhe Melli Iran believes that going along with the current puppet show called "elections" would only prolong the misery the hopelessness of the nation. As clearly stated in our public Statement of January 1, 2005, the only way to solve this national crisis is to affect basic structural change in the System and in establishing of the people's right to free elections. Until the freedom of choice, freedom of political activity and political parties and freedom of expression is not established in the country, participating in a staged election is nothing but insult to the intelligence of the people.

     Jebhe Melli Iran in participation with all other democratic political parties and groups and political activists, will soon make public a proposal made by a distinguished member of its leadership for formation of a National Congress for Democratic Change in Iran. The plan will intend to present a peaceful and practical vehicle for transition from the current chaotic and autocratic system to a fully democratic and people oriented system of government. May the Sun shine through.

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران