بازگشت به صفحه اول  
 
 

دکتر موسويان در بيمارستان

 دکتر سيد حسين موسويان، عضو شورای مرکزی و رييس هيئت اجرايی جبهه ملی ايران برای انجام عمل قلب باز در بيمارستان دی تهران بستری شده است. عمل نامبرده روز يکشنبه 27 دی 1383 با موفقيت صورت پذيرفت.

 

اميدواريم که ايشان هرچه زودتر تندرستی کامل خود را باز يابند.

 

                                                          روابط عمومی جبهه ملی ايران

                                                                   27/10/83

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه