بازگشت به صفحه اول  
 
 

مصاحبه خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان با کورش زعيم

29 بهمن 1383 (متن سانسور نشده)

عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران:

مردم نسبت به انتخابات رياست جمهوری بی تفاوت خواهند بود

 کورش زعيم: تصور نمی کتم بيش از يک سوم افراد واجد شرايط در انتخابات شرکت کنند. مردم چنين انتخاباتی [فرمايشي] را نمی پذيرند و نسبت به آن بی تفاوت عمل خواهند کرد.

کورش زعيم، عضو هيات اجرايی جبهه ملی ايران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خبرنگاران جوان شرايط انتخابات رياست جمهوری آينده را شبيه به انتخابات مجلس هفتم توصيف کرد و گفت: نامزدهای دستچين شده [و مطيع حاکميت] چندان با اقبال مردم مواجه نخواهند شد.

 وی همچنين درباره نامزدهای انتخاباتی گفت: آنها غالبا" کسانی هستند که در مسئوليتهای پيشين خود، کارآيی قابل قبولی از خود نشان نداده اند و از آنها استقلال رای و انديشه ای نديده ايم.

وی با استناد با گفته خاتمي، [و با توجه به اينکه طبق قانون اساسی کنوني، رييس جمهور، که بايد بالاترين قدرت اجرايی کشور باشد، هيچگونه استقلال و قدرتی ندارد،] رئيس جمهور را يک "تدارکاتچي" معرفی کرد و گفت: آقای خاتمی با داشتن رسالت از سوی بيش از هفتاد درصد جامعه، تسليم [قدرت]  شد و مردم را تنها گذاشت. خاتمی اميد مردم را به نااميدی و استيصال تبديل کرد، در صورتيکه در موقعييتی بود که می توانست با کمی از خود گذشتگی در تاريخ ايران اثر گذار باشد.

 زعيم با اين پيش بينی که رئيس جمهور آينده مورد پذيرش [و احترام] اکثريت مردم و جامعه جهانی نخواهد بود، گفت: البته ممکن است وی به مردم آزاديهای بيشتری بدهد و روابط را با ابرقدرتها بهبود بخشد، اما در يک بن بست دوسر طلا گير خواهد کرد. اگر برای کنترل جامعه آزاديها را محدودتر کند، نااميدی و بی تفاوتی مردم تبديل به خشم و حتی طغيان تبديل خواهد شد. و اگر آزاديها را بيشتر کند، انتظارات برآورد نشده مردم به اعتراضات گسترده و احتمالا" نافرمانی مدنی تبديل خواهد شد. [هر دو نوع بحران می تواند غير قابل کنترل باشد.]

عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران با اين تذکر که جابجا کردن مهره های شناخته شده [مسئله جدايی از مردم را برای حاکميت حل نخواهد کرد] مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، گفت: حتی اگر مجلس و دولت آينده کاملا" هماهنگ باشند، نمی توانند بر بی اعتقادی و نارضايتی مردم غلبه کنند [و کشور را بيشتر و بيشتر بسوی بحران خواهند راند].

 زعيم تنها راه رهايی از بحران بی تفاوتی [پر معناي] سياسی مردم را ايجاد تغييرات بنيادين در قوانين حاکم بر اداره کشور و همچنين برگزاری انتخابات آزاد دانست.  

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه