بازگشت به صفحه اول  
 
 

 پیام کورش زعیم به جشن مهرگان جوانان ایران در قبرس

(یکشنبه 18 سپتامبر 2005)

بنام خداوند جان و خرد

 

 جشن مهرگان را به همه شما ایرانیان دور از میهن و دوستداران جبهه ملی ایران شادباش می گویم.

 برای ملتی که به اجبار سیاه پوش شده و به اجبار یاد مرگ را بجای یاد زندگی بزرگداشت می کند، بازیافت جشن های کهن ایران که نشانه سرزندگی و سربلندی یک ملت بزرگ و بافرهنگ و تاریخ ساز بوده، مایه شادمانی و امید به آینده است. امیدوارم که شما جوانان، ایرانی بسازید که در آن فقط شادمانی و جشن باشد نه غمگساری و سوگواری. ما باید بی رنگی سیاهی را که دچارش هستیم به رنگارنگی سپید تبدیل کنیم. ملتی که بگرید و بر سر خود بکوبد، گریان و توسری خور خواهد ماند، وملتی که سر برافرازد و شاد باشد، سربلند و زنده خواهد بود. ما اکنون فقط بسربلندی و آزادگی و فرهنگ نیاکان خود زنده هستیم و باید این فرهنگ عظیم را که سایه اش بر همه جهان گسترده است زنده کنیم و با آن زندگی کنیم.

 ما اکنون و همینجا اعلام می کنیم که دوران سیاهی و زورگویی و خشونت و نادیده گرفتن خواست ملت بسر آمده است. ایران بزرگتر از آن است که بجز آدم های بزرگ و آزاده بر آن حکومت کنند. ایران، ایران کورش است، ایران داریوش است، ایران اردشیر است و انوشیروان، و ایران فردوسی و امیرکبیر و مصدق. ملت ایران باید سرنوشت خود را خود بدست بگیرد، و این کار را خواهد کرد، آنهم نه با خشونت و انقلاب و تیزی شمشیر، بلکه با پایداری و خرد و مهر، و با نرمی ابریشم.

امیدوارم روزی برسد که همه جشن های بزرگ و شادی بخش ایرانی را جانشین فرهنگ بیگانه مرگ و غم و سیاهی کنیم.

 

با درود بر همه آنان که دلشان برای ایران می تپد

                                                                                      کورش زعیم

                                                                                      27 شهریور 1384

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران