بازگشت به صفحه اول  
 
 

 جبهه ملی ایران

جش سده را به مردم ایران زمین شادباش می گوید

یکی از کهن ترین آیین ایرانیان، جشن سده، یادآور کشف آتش که مهمترین کشف تاریخ بشریت است و هزاران سال پیش بدست ایرانیان انجام گرفت، می باشد.

جبهه ملی ایران جشن سده را به فرزندان ایران زمین و گستره فرهنگ ایرانی شادباش می گوید، و در این میانروز آغاز و پایان زمستان و پیشباز بهار و جشنهای نوروزی، با بر افروختن آتش مهر میهن جشن می گیریم. باشد که بازگشت جشن های ایرانی، غبار غم و ناامیدی را از چهره خسته ملت ستم کشیده ایران بزداید و امید و شادابی را به ما بازگرداند.

                                                                                     جبهه ملی ایران

                                                                                     10 بهمن 1384

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران