بازگشت به صفحه اول  
 
 

خشونت نسبت به کارگران زحمتکس شرکت واحد محکوم است

هموطنان عزیز! مردم شرافتمند ایران

روز شنبه هشتم بهمن ماه، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بدنبال خواسته های به حق صنفی خود واعتراض به وضع معیشتی نابسامان وگرانی و تورم طاقت فرسا وانجام نپذیرفتن وعده های پیشین مقامات رژیم نسبت به آنان دست به اعتصاب زدند ولی با نهایت تاسف حاکمیت سرکوبگر جمهوری اسلامی با کمال خشونت و دربرابر دیدگان گروههای مختلف مردم به ضرب و شتم کارگران شرکت واحد وبازداشت صدها نفر از آنان و حتی بازداشت اعضاء خانواده هایشان دست زد. و حرکت مسالمت امیز و حق طلبانه کارگران را سرکوب نمود.

بدون تردید سیاست های اقتصادی نادرست و ندانم کاریها و فساد مالی وصف ناپذیر عمال حاکمیت علت اصلی ایجاد شرایط زندگی غیرقابل تحمل کارگران و اقشار مختلف ملت ایران است.

جبهه ملی ایران خشونت دولت جمهوری اسلامی را نسبت به کارگران شریف و زحمتکش شرکت واحد محکوم می کند و پشتیبانی تمام گروههای اجتماعی ملت را از خواسته های بحق کارگران فرا میخواند.

                                                                             جبهه ملی ایران

9/11/84

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران