بازگشت به صفحه اول  
 
 

پيام نوروزی

در اين هنگام كه فصل شكوفايي طبيعت فرارسيده، نوروز باستاني را كه جشن ملي ايرانيان است، به همه هم ميهنان ارجمند كه در گوشه و كنار جهان روزگار مي گذرانند و همه جهانيان شادباش مي گوشيم. اميدوارم سال نو در پناه خداوند، سال پيروزي و بهروزي باشد.

اديب برومند

 رييس شوراي مركزي جبهه ملي ايران

        1 فروردين 1385

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران