بازگشت به صفحه اول  
 
 

تسلیت

درگذشت شادروان تیمسار سرتیپ عزیزالله  امیررحیمی، مردی که در برهه ای از زندگی اش یکباره دستخوش تحول گردید و با موضع گیری های خود به صف مبارزان راه آزادی میهن و نفی قدرت فردی پیوست، را به خانواده گرامی و دوستان آن زنده یاد دل آرامی می گوییم.

                                                                           روابط عمومی جبهه ملی ایران
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران