بازگشت به صفحه اول  
 
 

شانزدهمین سالگرد روز جهانی آزادی مطبوعات را گرامی می داریم

مطبوعات وجدان هر جامعه است و جامعه ای که وجدانش بیدار نباشد، دچار فساد و تباهی، بزه و خودکامگی می گردد و رو به انحطاط می رود.

ایران با رتبه ای نزدیک به انتهای فهرست کشورهای جهان در درجه آزادی مطبوعات، و از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران، یکی از بسته ترین جوامع بشری است. ملت ایران در غیاب آزادی بیان و آزادی مطبوعات، حتا از درجه و ژرفای انحطاط و فسادی که حاکمیت انحصارگر و خفه کننده آزادی بیان ایجاد کرده آگاهی ندارد.

حاکمیت بقدرت نشسته هم از همین وحشت دارد، که با آزاد کردن حق اندیشه و سخن و آزادی عقیده و حق دسترسی به اطلاعات و به مطبوعاتی آزاد، آگاهی رسان و پژوهشگر، عمق فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آشکار گردد.

شرایط طاقت فرسای دریافت پروانه انتشار کتاب و نشریه، سانسور شدید کتاب و مطبوعات و رسانه های الکترونیکی، بستن سایتهای اینترنتی آزاد، فشار و تهدید و بازجویی و زندان برای نویسندگان و گزارشگران، همگی نشانگر ضعف درونی حاکمیت و ترس شدید از مردم است.    

جبهه ملی ایران، شانزدهمین سال گرامیداشت روز جهانی آزادی مطبوعات را بملت در خفقان نگهداشته شده ایران شادباش می گوید و نوید میدهد که ابر سیاه هرگز نخواهد توانست خورشید را برای همیشه پنهان نگه دارد.

                                                                                                                          جبهه ملی ایران

 13 اردیبهشت 1385  

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران