بازگشت به صفحه اول  
 
 

بازداشت رامین جهانبگلو سرآغاز یورش تازه ای به دگراندیشان و تلاشگران راه دموکراسی و حاکمیت ملی است

 بازداشت پژوهشگر و اندیشمند سرشناس کشور، رامین جهانبگلو، به اتهام واهی "ارتباط با بیگانگان" که برچسب همیشگی حاکمیت به همه نقدکنندگان و مخالفان ساختار انحصارگرایانه ایدئولوژیکی موجود می باشد، موجی از ناراحتی و نگرانی را در جامعه بوجود آورده است.

رویارویی با دگراندیشان و فعالان سیاسی، بویژه نیروهای ملی و کوشندگان راه دموکراسی و حاکمیت ملی، پرونده سیاه قتلهای زنجیره ای را به یاد می آورد و جامعه بحران زده ایران را به حق نگران یورشی گسترده توسط ساختار امنیتی- پلیسی تازه بقدرت رسیدگان کرده است.

جبهه ملی ایران، که دفاع از آزادی بیان، خبررسانی و نقد دیدگاهها و عملکردهای مسئولان را رسالت و وظیفه خود می داند، بازداشت رامین جهانبگلو و نیز فشار بر جامعه دانشجویی را نشانگر دوران تازه ای از برخوردهای خشونتبار می شناسد و خواستار آزادی هرچه سریعتر جهانبگلو و دیگر زندانیان سیاسی و اعضای اتحادیه های کارگری است. همچنین، دانشجویانی که به جرم دگراندیشی و فعالیت سیاسی از دانشگاهها اخراج شده اند، باید هرچه زودتر برای ادامه تحصیل، که حق مسلم آنان است، به دانشگاهها بازگردانده شوند.

جبهه ملی ایران

 20 اردیبهشت 1385

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران