بازگشت به صفحه اول  
 
 

احضار و تهديد مسئول نشر پيام جبهه ملي ايران

بامداد يكشنبه 4 تيرماه 1385، آقاي جمال درودي، مسئول نشر خبرنامه پيام جبهه ملي ايران، از طريق دادستاني انقلاب به وزارت اطلاعات احضار و پس از سه ساعت بازجويي به او اخطار شد كه ديگر حق چاپ و پخش پيام را ندارد و در صورت تخلف به دادگاه اعزام خواهد شد.

روابط عمومي جبهه ملي ايران

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران