بازگشت به صفحه اول  
 
 

تكذيب حضور جبهه ملي ايران

در پاره اي از رسانه هاي خارج از كشور اشاره هايي به حضور جبهه ملي ايران در نشست برخي گروههاي سياسي ايراني در لندن، در تاريج 12 تا 14 خرداد 1385 (2 تا 4 ژوئن 2006)، شده است كه به اين وسيله تكذيب و اعلام مي شود كه هيچ كس بعنوان نماينده يا عضو جبهه ملي ايران در نشست مذكور شركت نداشته است.

 روابط عمومي جبهه ملي ايران

28 خرداد 1385

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران