بازگشت به صفحه اول  
 
 

فاجعه 18 تير 1378، هرگز فراموش نخواهد شد

هيجدهم تيرماه 1378، يكي از فاجعه بارترين رويدادهاي سركوب دانشجويي است كه هيچگاه خاطره تلخ آن از ذهن ملت ايران زدوده نخواهد شد. آنچه در آن روز سياه در تهران و تبريز روي داد، يورش حاكميت جمهوري اسلامي براي سركوب و زمين گير ساختن جنبش آزادي خواهانه جامعه دانشجويي ايران بود. تجربه تاريخي نشان داده است كه چنين آرزوهاي باطلي هيچگاه به تحقق نخواهند پيوست، همانگونه كه يورش نيروهاي رژيم شاهنشاهي در 16 آذر 1332، به دانشگاه تهران، نتوانست دانشجويان را از صحنه مبارزه ضد استبدادي حذف كند.

حاكميت جمهوري اسلامي، پس از اينكه خود را در كار سركوبهاي پي در پي ناموفق يافت، همه نيروي خويش را صرف ايجاد تفرقه و ازهم پاشاندن تشكيلات دانشجويي كه در چارچوب «دفتر تحكيم وحدت انجمنهاي اسلامي دانشجويان» سازمان يافته بود، كرد. ولي اين تشكيلات نيز بتدريج از دست عوامل حاكميت خارج و به يك نيروي آزاديخواه و مبارز تبديل گرديد.

با وجود همه اين توطئه ها، شاهد آنيم كه حاكميت نتوانسته جنبش دانشجويي ايران را از نفس بياندازد و، با جود برخوردهاي شديد دستگاههاي اطلاعاتي- امنيتي، تلاش دفترهاي حراست دانشگاهها، وزارت علوم، كميته هاي انظباطي دانشگاهها، و بازداشتهاي گسترده و محروم ساختن دانشجويان فعال سياسي از ادامه تحصيل، دانشجويان همچنان در صحنه مانده اند و به مبارزه خود عليه استبداد، بي عدالتي و خفقان ادامه مي دهند.

جبهه ملي ايران شجاعت نيروهاي دانشجويي را در تلاش براي استقرار دموكراسي و دفاع از آزاديهاي مدني وحقوق بشر مي ستايد، با تمامي نيرو ازمبارزه پيگيرجنبش دانشجويي پشتيباني مي كند و خواستار آنست كه هر چه زودتر همه دانشجويان زنداني، آزاد و براي ادامه تحصيل به دانشگاه ها بازگردانده شوند.

سازمان دانشجويان جبهه ملي ايران

تهران- 18 تير 1385   

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران