بازگشت به صفحه اول  
 
 

پشتيباني از طرح كنگره

هموطنان عزير:

زمان تصميم گيري بزرگ و شجاعانه و زمان تعيين سرنوشت فرا رسيده است. تاريخ ما را به آزمون بزرگ تعيين سرنوشت خويش و استقرار حاكميت ملي و دموكراتيك فرا مي خواند.

آقاي مهندس اميرانتظام در فرصت هاي مختلف، از جمله در پيشنهادهاي «اصول ميثاق ملي ايرانيان براي شكل دهي حكومت دموكراتيك مورخ 14/11/1382، گام به گام به سوي اجراي ميثاق ملي مورخ 29/12/1382، كنگره فراگير دموكراسي خواهان مورخ 15/2/1384 و بيست و شش سال ... زماني براي آموختن مورخ 28/9/1384» ضمن بيان دغدغه ها و نگراني هاي خود، ما را براي نجات كشور به همدلي و همبستگي فراخوانده اند.

با اينكه تا كنون شماري از جريان ها و شخصيت ها در درون و برون كشور نسبت به ساماندهي و اجرايي كردن تشكيل كنگره ملي ايران ابراز علاقه و آن را پشتيباني كرده اند، ولي به باور ما، با توجه به افزايش بحران در اندازه هاي گسترده و در زمينه هاي گوناگون در كشور، بيش از اين جاي درنگ باقي نمانده است و اكنون ايجاب مي كند تا در كوتاهترين زمان ممكن، گامهاي موثري در راه انجام اين مهم كه، به اعتباري، مي توان آن را اثرگذارترين جنبش براي نجات كشور بشمار آورد، و بوسيله آن ايران را از درغلتيدن در يك جنگ تحميلي خارجي و آشوبهاي داخلي بركنار داشت، برداشته شود.

از اينرو، ما اعضاي سازمانهاي جبهه ملي ايران و سازمانهاي وابسته به جبهه ملي ايران، از تمامي سازمانهاي سياسي ملي، سازمانهاي غيردولتي اجتماعي يا تخصصي و همه شخصيت ها و فعالان سياسي نگران آينده ايران، صميمانه خواستاريم تا با اعلام همبستگي و در عين حال بيان ديدگاههاي خود، موجبات شكل گيري و اجرايي شدن «كنگره ملي ايران» را فراهم آورند.

با آرزوي دستيابي به فردايي اميدبخش و ايران رها از خودكامگي،

                                  تهران- پنجم امرداد 1385

سازمان اصناف جبهه ملي ايران

سازمان بازاريان جبهه ملي ايران

سازمان پزشگان جبهه ملي ايران

سازمان پژوهشگران و دانشگاهيان جبهه ملي ايران

سازمان جوانان جبهه ملي ايران

سازمان حقوقدانان جبهه ملي ايران

سازمان دانشجويان جبهه ملي ايران

سازمان زنان جبهه ملي ايران

سازمان كارآفرينان جوان جبهه ملي ايران

سازمان فرهنگيان جبهه ملي ايران

سازمان كارگران جبهه ملي ايران

سازمان كارمندان جبهه ملي ايران

سازمان محلات جبهه ملي ايران

سازمان مهندسان جبهه ملي ايران

سازمان نويسندگان و هنرمندان جبهه ملي ايران

سازمان ورزشكاران جبهه ملي ايران

جبهه ملي ايران، شاخه آذربايجان خاوري

جبهه ملي ايران، شاخه اصفهان

جبهه ملي ايران، شاخه خراسان شمالي

جبهه ملي ايران، شاخه خراسان مركزي

جبهه ملي ايران، شاخه خوزستان

جبهه ملي ايران، شاخه سيستان و بلوچستان

چبهه ملي ايران، شاخه فارس

جبهه ملي ايران، شاخه قزوين

جبهه ملي ايران، شاخه كردستان

جبهه ملي ايران، شاخه كرمانشاهان

جبهه ملي ايران، شاخه گيلان

جبهه ملي ايران، شاخه مازندران

جبهه ملي ايران، شاخه همدان

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران