بازگشت به صفحه اول  
 
 

جبهه ملي ايران تهاجم اسراييل به جنوب لبنان را محكوم مي كند

 حمله وحشيانه هوايي اسراييل به جنوب لبنان، تخريب تاسيسات غير نظامي، بمباران مناطق مسكوني و حتا بيمارستانها، آمبولانسها، پايگاه نظارتي سازمان ملل و خودروهاي امداد رساني و غيره، كه نه تنها از ديدگاه انساني و نقض فاحش حقوق بشر بهيچ وجه توجيه پذير نيست و بايد هرچه زودتر متوقف شود، بلكه در تخلف جنايتكارانه از قانونهاي بين المللي منازعات ميان كشورها نيز بشمار مي آيد.

مردم بي دفاع و ستمديده لبنان كه دهه هاست روي صلح و آرامش را نديده اند و با انتخابات آزاد اخير و دولت آشتي ملي ميرفت كه بتوانند سرانجام به بازسازي كشور جنگزده و التيام زخمهاي اجتماعي بپردازند، بارديگر گرفتار آتش كينه ارتشي تا دندان مسلح گشته است.

اين حمله هاي گسترده كه ظاهراً به عنوان واكنشي در برابر به گروگان گرفتن دو نظامي اسراييلي بوسيله حزب الله انجام گرفت، شگفتي جهانيان را نسبت به نابرابري فاحش ابعاد اين دو رويداد برانگيخت، به ويژه هنگامي كه نه تنها به جنوب لبنان كه پايگاه اصلي حزب الله بوده، بلكه شهرهاي تاير، بيروت، بعلبك و ديگر نقاط لبنان نيز آماج حمله هاي مخرب نظامي قرار گرفته، به نحوي كه منجر به نابودي و تخريب عَمدي زيربناهاي اقتصادي، صنعتي و ارتباطاتي، پل ها و ساختمان هاي مسكوني شده و صدها كشته غيرنظامي كه غالباً زنان و كودكان بوده اند، برجاي گذاشته و بيش از يك ميليون نفر را آواره كرده است.  فاجعه دردناك روستاي قانا را مي توان اوج اين حملات گسترده و كور و غيرانساني دانست. اسراييل در حاليكه مجهزترين وپيشرفته ترين ارتش را درسراسر منطقه ودقيقترين سلاحهاي هوشنمد را دراختيار دارد، اشتباه در هدفگيري را نمي توان توجيهي براي تخريب اماكن غيرنظامي پذيرفت. در برابر، لبنان كشوري جنگزده با يك ارتش كوچك، ناكارآمد و بدون هيچ سلاح موثر دفاعي، در چنان شرايط تحميلي و فشار قرار داده شده كه، در عمل، همه بار دفاعي آن به دوش يك نيروي چريكي، كه سالهاست امتحان خود را در ايستادگي در برابر اسراييل نشان داده، قرار گيرد. بحث اينكه اين گروه جنگنده چگونه شكل گرفته و از چه منابعي تغذيه و آموزش داده مي شود و اينكه چه حساسيت ها و موضعگيري ها در برابر آن در منطقه و فراسوي آن وجود دارد، مطلب ديگري است كه، در هر حال، نقش بازدارندگي آن را براي لبناني ها كمرنگ نمي كند. 

امروز، افكار عمومي جهان، ازخاور تا باختر، تجاوز گسترده اسراييل را به خاك لبنان محكوم ميكند. عملكرد اسراييل، افزون بر اينكه تخلف آشكار از كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو (1949) و الحاقي بروكسل، ناظر بر رعايت و مصون داشتن افراد، اماكن وتاسيسات غيرنظامي هنگام بروز منازعات مسلحانه بين المللي است، مي باشد، در بسياري از موارد مشمول تعاريف جنايات جنگي مي شود.

با توجه دقيق به روند رويدادهاي اخير و واكنش هاي خُنثاي بين المللي و پشتيباني بي دريغ امريكا و انگلستان از تعرض خشونتبار اسراييل، به نظر مي رسد كه هدف نهايي اين تهاجمات، كه اسراييل اعلام كرده ادامه خواهد داشت، افزون برايجاد شرايط اجراي قطعنامه 1559 وخلع سلاح حزب الله، درگير كردن سوريه در راستاي نقشه غرب براي ايجاد يك «خاورميانه نوين» است. ما ضمن اينكه اميدوار هستيم سوريه با خويشتن داري از افتادن در دام گسترده شده خودداري كند، به حاكميت جمهوري اسلامي هشدار مي دهيم كه در اين مقطع حساس و خطرناك در تاريخ منطقه، از هر گونه همكاري و همراهي با سوريه و حزب الله و كشانده شدن كشور به سوي بحران از پيش تعبيه شده، بپرهيزد. هرگونه نابخردي حاكميت و خوش خيالي كساني كه در حاكميت جمهوري اسلامي به ارزشهاي افراطي گري گرايش دارند و اين رويداد را فرصتي براي نمايش قدرت ستيزگرانه خود فرض مي كنند، فقط كشور ما را به سوي گرداب وحشتناكي كه جز ويرانگري و خونريزي و مخاطره تماميت ارضي كشور نتيجه اي نخواهد داشت، سوق خواهد داد.

جبهه ملي ايران، ضمن حفظ مواضع انتقادي شديد خود نسبت به عملكردهاي تنش آفرين سياست خارجي حاكمان جمهوري اسلامي، در سطح منطقه و فراسوي آن، كه تا كنون سبب وارد آمدن لطمه هاي شديد به منافع ملي ايران شده است، و در بحران كنوني مي تواند كشور را در معرض تجاوز نظامي قرار دهد، همدردي خود را با مردم ستمديده لبنان اعلام مي دارد و تجاوز گسترده و خودسرانه اسراييل را به سرزمين بي دفاع لبنان، كه بر خلاف كليه موازين بين المللي، به ويژه نقض فاحش حقوق بشر، صورت گرفته است، قوياً محكوم مي كند.

هشدار كه سيه ابري كه در آسمان لبنان برپا شده است، باران خونينش را بر سر ما نبارد.

جبهه ملي ايران

  تهران- 8 امرداد 1385 

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران