بازگشت به صفحه اول  
 
 

اطلاعیه جبهه ملی ایران 
 

به قراری که اطلاع یافته ایم ظهر جمعه بیست و هشتم مهرماه 1385 از طرف مقامات  امنیتی آقای مهندس کورش زعیم عضو هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران به علتی که برما مجهولست دستگیر و با مقداری از اثاثیه شخصی به زندان اوین برده شده است . این عمل غیر قانونی و منافی با آزادی و حقوق بشر به شدت مورد اعتراض جبهه  ملی میباشد .امید است نسبت به آزادی آقای زعیم هرچه زودتر اقدام گردد .
 

هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران


سی ام مهرماه 1385

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران