بازگشت به صفحه اول  
 
 

«اطلاعيه»

بازداشت مهندس کورش زعيم عضو شورای مرکزی جبهه ملي ايران

 پيرو مصاحبه هاي پيشين سخنگوي جبهه ملي ايران و اطلاعيه هاي اعتراض آميزي که در داخل و خارج کشور در مورد بازداشت آقاي کورش زعيم انتشار يافته است, به آگاهي هموطنان داخل و خارج از کشور و رسانه هاي عمومي مي رسانيم.

در ظهر جمعه 28 مهرماه شماري از ماموران وزارت اطلاعات به منزل آقاي کورش زعيم عضو شوراي مرکزي و هيات اجرايي و مسئول روابط عمومي جبهه ملي ايران مراجعه و پس از وارسي کتابها, نوشته ها و غيره, با جمع آوري و ضبط بخشي از کتابها, نوشته ها و برداشتن کامپيوتر و دستگاههاي مربوط, آقاي کورش زعيم را به همراه برده بازداشت مي کنند. عصر روز شنبه ايشان طي يک تلفن بسيار کوتاه به مادر نگران خود اطلاع مي دهد که در بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوين بسر مي برد. با آگاهي از محل بازداشت, همسر ايشان که در خارج از تهران بودند خود را به تهران مي رسانند و روزهاي سه شنبه و چهارشنبه براي ملاقات و بردن وسايل ضروري و لباس به زندان اوين مراجعه مي کنند. ولي تا ساعت يک و نيم بعدازظهر به بهانه هاي مختلف حتا اجازه ديدار با داديار ناظر زندان را نيز پيدا نمي کنند. عصر چهارشنبه آقاي زعيم تقاضاي لباس و برخي وسايل ضروري را مي کنند. صبح پنج شنبه همسر ايشان بار ديگر به زندان مراجعه مي نمايد و باز هم مسئولان زندان با بي اعتنايي از تحويل گيري وسايل خودداري مي کنند و گفته مي شود که شرايط حاکم بر بند وزارت اطلاعات شرايط ويژه و سختي است؟!

با گذشت ساليان دراز همگان مي دانند که برخورد حاکميت جمهوري اسلامي با زندانيان سياسي تا چه ميزان سخت و خارج از چارچوب تمامي موازين حقوق بشر است. اينکه زنداني را دستگير و براساس بازجويي هائي زير فشار قرار داده بدون حضور وکيل وادار به اعترافهاي آنچناني کنند و سپس بر آن مبنا ادعا نامه صادر نمايند و اينکه مانع از ديدار مادر, همسر و فرزندان او شوند و مرتکب برخوردهاي نامعقول ديگر گردند، پديده اي شناخته شده و سابقه دار است. ولي تصور مي رفت که دوران وارد ساختن فشارهايي چون جلوگيري کردن از رساندن لباس زير و گرم و دارو و ديگر احتياجات اوليه به متهم و مانع شدن از استحمام وي بسر آمده باشد ولي افسوس که هنوز در بر روي همان پاشنه مي چرخد!

ملت ايران به خوبي افرادي چون مهندس کورش زعيم را با يک کارنامه سياسي روشن مي شناسد و به اعتبار نوشته ها و مصاحبه هاي ايشان آگاه است, که جز نقد و اعتراض به عملکرد هاي حاکميت در زمينه ناديده انگاشتن منافع ملي و حقوق و آزاديهاي جامعه, انديشه ورزان, فعالان سياسي, روزنامه نگاران و اهل قلم, موضع ديگري اتحاذ نکرده اند و جرمي مرتکب نشده اند تا بتوان با امثال اينان مباشر چنين رفتارهائي گرديد و آنان را از ابتدايي ترين حقوق انساني بي بهره ساخت و خانواده شان او را زير فشار قرار داد.

جبهه ملي ايران ضمن اعتراض شديد به بازداشت هم انديش مبارز و ارجمند خود آقاي کورش زعيم و نحوه رفتار با او را  بشدت محکوم مي سازد و خواهان پايان دادن به آن مي باشد.

***

ملت بزرگوار ايران، پس از آنکه وکلاي آقاي زعيم اطلاعات جديدي از ايشان بدست آوردند چگونگي آن به اطلاع شما خواهد رسيد.

 جبهه ملي ايران

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران