بازگشت به صفحه اول  
 
 

احضار عیسی خان حاتمی

روز یکشنبه 29 بهمن 1385، آقای عیسی خان حاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مدیر مسئول مجله ایرانمهر توسط وزارت اطلاعات احضار و در مورد فعالیتهای سیاسی و خط مشی مجله بازجویی شد.

          دفتر مردمداری جبهه ملی ایران

تهران- 29 بهمن 1385

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران