بازگشت به صفحه اول  
 
 

درگذشت مهندس نظام الدین موحد

با اندوه فراوان به آگاهی می رساند که شادروان مهندس نظام الدین موحد، عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران، دبیرکل و از بنیانگذاران حزب ایران، و از مبارزان دیرپا و پایدار نهضت ملی ایران،  بامداد امروز پنجشنبه دهم اسفند 1385، از بیماری سرطان درگذشت.

اطلاعات مربوط به آیین های تشییع و آمرزش خواهی بعداً به آگاهی خواهد رسید.

دفتر مردمداری جبهه ملی ایران

تهران- 10 اسفند 1385

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران