بازگشت به صفحه اول  
 
 

 روزجهانی زن را گرامی می داریم

دستگیری و زندانی کردن زنان مبارز و فرهنگیان را محکوم می کنیم

جبهه ملی ایران روز جهانی زن را به همه هم میهنان، بویژه زنان آزاده ایرانی که مانند شیران در بند، هنوز برای بنیادی ترین حقوق خود به عنوان عضوی از خانواده بشری باید بجنگند، خجسته باد می گوید.

     حاکمیت جمهوری اسلامی باید بداند که زن ایرانی را که هزاران سال سالار خانواده و جامعه ایرانی بوده، و همیشه همدوش مردان به سازندگی و آینده سازی جامعه ایرانی پرداخته، هرگز نمی تواند وادار به تسلیم در برابر فرهنگ و ضوابطی نماید که با روح برابری زن و مرد در برابر قانون، مغایرت داشته باشد.  زن ایرانی شهروند درجه یک است و قانونها باید در انطباق با این واقعییت تدوین گردند.

     ما دستگیری و زندانی کردن زنان ایرانی را که تنها گناهشان تلاش برای شکستن یوغ بندگی و اعتراض به قانون های مغایر با حقوق بشری است، محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان، بویژه در آستانه جشن شکوهمند نوروز، هستیم.

     جبهه ملی ایران همچنین برخورد با  آموزگاران را که در چارچوب حقوق صنفی خود نسبت به ناچیز بودن دستمزد  و اصلاحات بنیادین در آموزش و پرورش دست به اعتراض برداشته اند محکوم می کند. در کشوری که آموزگاران نوجوانان آن زیر خطر فقر زندگی میکنند، نمی توان به آینده ای درخشان برای نسل های آینده آن امیدوار بود. ما از مسئولان امر می خواهیم که به درخواستهای برحق آنان گردن نهند.

جبهه ملی ایران

تهران- 17 اسفند 1385

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران