بازگشت به صفحه اول  
 
 

بزرگداشت زادروز مصدق

روز آدينه 28 ارديبهشت 1386، از ساعت 10 بامداد تا نيمروز، به مناسبت بزرگداشت زادروز دكتر محمد مصدق، اعضاء و هواداران جبهه ملي ايران در باغ احمدآباد گردهم خواهند آمد.

اتوبوس هاي جبهه ملي ايران، برابر با آيين هر ساله، از خيابان توانير، روبروي كوچه ساقي، و از اول خيابان ستارخان، ساعت 8 بامداد به سوي احمدآباد براه خواهند افتاد.

دفتر مردمداري جبهه ملي ايران

                                                                                              21 ارديبهشت 1386  
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران